Regulamin Ekologiczna Nocna Dycha Kopernika

2 sierpnia 2020

Ekologiczna Nocna Dycha Kopernika.

 

R E G U L A M I N
Dystans 5 km i 10 km

 

1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
e-mail:  biuro@nocnadycha.com, oplaty@nocnadycha.com

Partnerzy:

 • Urząd Miasta Torunia
 • Kopernik SA. Fabryka Cukiernicza

 

2. Biuro zawodów:

12 września 2020 roku znajdować się będzie w Hali Tenisowej Kortów Miejskich w Toruniu wejście od ul. Szosa Chełmińska 75b

Godziny otwarcia biura:

 • 12 wrzesień 2020 od 13.00 do 20.00.

 

3. Termin i miejsce:

Termin: Termin: 12 września 2020r.

 1. Start 5km : godz. 19:30, Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów ma epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
  Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń. 
  Limit czasu wynosi 40 minut.
  Zamknięcie mety nastąpi o godz. 20:10.
  5km Nordic Walking limit czasu 55 minut.
  Dekoracja 5 km 20.30
 2. Start 10km-pierwsza grupa biegaczy : godz. 20:20, Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów ma epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
  Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
  Limit czasu wynosi 1.20 minut.
  Zamknięcie mety nastąpi o godz. 21:40.
 3. Start 10km – druga grupa biegaczy : godz. 21:50, Stadion Miejski imienia Grzegorza Duneckiego ul. Bema 23/29 Toruń – limit uczestników organizator ze względów ma epidemię (COVID-19) ustala na 250 osób.
  Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
  Wspólna dekoracja 23.00

 

4. Trasa biegu:

Trasa biegu 5 km będzie miała 1 pętle, a na dystansie 10 km 2 pętle ze startem i metą na stadionie miejskim w Toruniu ii będzie oznakowana co 1km. Szczegółowy jej opis zostanie opublikowany w zakładce trasa biegu.

 

5. Uczestnictwo:

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie).
 • Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które uiściły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej. Bieg odbędzie się bez udzału publiczności, a osoby z obsługi technicznej posiadać będą identyfikatory oraz maseczki.

 

6. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Nocnej Dychy Kopernika. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby
niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

 

7. Zgłoszenia do biegu:

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.nocnadycha.com/rejestracja
 • W dniu 12 września w biurze zawodów.

 

8. Weryfikacja:

12 września 2020 r. w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie
www.nocnadycha.com). W biurze zawodów obowiązywać będzie noszenie maseczek.

 

9. Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Klasyfikacje – Nocna Dycha Kopernika:

 • mężczyzn I-III 
 • kobiet I-III 
 • w grupach wiekowych (nagradzane I miejsce) 
  •  K i M 15: 15 – 17 lat,
  •  K i M 18: 18 – 24 lat,
  •  K i M 25: 25 – 29 lat,
  •  K i M 30: 30 – 34 lat,
  •  K i M 35: 35 – 39 lat,
  •  K i M 40: 40 – 44 lat,
  •  K i M 45: 45 – 49 lat,
  •  K i M 50: 50 – 54 lat,
  •  K i M 55: 55 – 59 lat,
  •  K i M 60: 60 – 64 lat,
  •  K i M 65: 65 – 69 lat,
  •  K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn (I-III). Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

Mistrzostwa Służb Mundurowych Nocnej Dychy Kopernika na 10 km

Wszystkie osoby, które pracują w Służbach Mundurowych tj. siły zbrojne,straż graniczna,straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne mogą zgłosić się do dodatkowej kategorii biegowej.

Prowadzona będzie klasyfikacja open – nagrodzone pucharem zostanie miejsce: I,II i III.
Zgłoszenie należy dokonać również poprzez naszą stronę lub edycje swojego profilu na www.nocnadycha.com

Drużynowe Mistrzostwa Nocnej Dychy Kopernika na 10 km.

Do klasyfikacji drużynowej mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Maksymalnie do danej drużyny można zgłosić 6 zawodników biegnących na dystansie 10 km.
Wynik końcowy stanowi suma 4 najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.
Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.
Warunkiem zgłoszenia drużyny jest opłacony start wszystkich jej zawodników.

Drużynę prosimy zgłaszać poprzez  formularz zgłoszenia drużyny.

Nocna Piątka Kopernika 5 km
Prowadzona będzie klasyfikacja:

 • mężczyzn i kobiet (I-III)
 • w grupach wiekowych (nagrodzone zostaną I miejsca w każdej kat. wiekowej)
  • K i M 15: 15 – 17 lat,
  • K i M 18: 18 – 24 lat,
  • K i M 25: 25 – 29 lat,
  • K i M 30: 30 – 34 lat,
  • K i M 35: 35 – 39 lat,
  • K i M 40: 40 – 44 lat,
  • K i M 45: 45 – 49 lat,
  • K i M 50: 50 – 54 lat,
  • K i M 55: 55 – 59 lat,
  • K i M 60: 60 – 64 lat,
  • K i M 65: 65 – 69 lat,
  • K i M 70: 70 i więcej lat

5km Nordic Walking
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna .
Limit czasu 55 minut.

10. Opłata startowa:

Wysokości opłat:

 

kolejność zapisów * :  5 km, NW – cena  10 km – cena 
1- 50 25 zł  35 zł
51-70 39 zł 49 zł
71- 200 49 zł  59 zł
201- 400 69 zł 79 zł
401-600 79 zł  89 zł
601- 800 89 zł 99 zł
w biurze zawodów 120 zł * 120 zł *

   *pod warunkiem, że limit nie zostanie wyczerpany 

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

*Kolejność zapisów liczona jest według zawodników ze statusem “opłacony”. W przypadku niedokonania płatności cena może ulec zmianie ze względu na zmianę progu zarejestrowanych i opłaconych zawodników.

 

11. Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • numer startowy z przyklejonym chipem
 • agrafki
 • giftpac z piernikami
 • sok

Na mecie Toruńskie pierniki, napój, lub herbata (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy ceramiczny medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nieodebrane w dniu 12 września 2020r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 

12. Nagrody:

Każdy zwycięzca w swojej kategorii dostanie pamiątkowy puchar za miejsca I-III, zaś w klasyfikacji wiekowej puchary dostaną zwycięzcy za pierwsze miejsca , a nagrody rzeczowe przyznawane będą w zależności od pozyskania sponsorów.

 

13. Depozyt:

Organizator zapewni depozyt na koronie stadionu miejskiego.

 

14. Punkty odświeżania i kontrolne:

Punkt odświeżania wyposażony w wodę lub ewentualne artykuły odżywcze znajdować się będzie na 5 km i na mecie. Woda podawana będzie w kubkach biodegradawalnych.

 

15.  Nocna Dycha Kopernika – Edycja Ekologiczna:

Ze względu na epidemię (COVID-19) akcja sadzenia swojego “biegowego” drzewka zostaję odwołana, a część środków z wpisowego na ten cel zostanie przekazana na akcję zadrzewiania terenów miejskich w Toruniu lub na inną akcję ekologiczną.

 

16. Bezpieczeństwo:

Nocna Duchy ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania dokumentu, że biegnie na swoją odpowiedzialność oraz że zapoznał się z regulaminem. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu bądź do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia lub prognozy wystąpienia siły wyższej ogłoszonej przez inne instytucje, a wpisowe zostanie przepisane na następną edycję biegu w 2021 r.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy
wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru
startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi. W biurze zawodów i na stadionie znajdować się będą środki odkarzania rąk. Zabrania się wyrzucania masek w czasie biegu na trasie zawodów.

Zawody odbywać się będą bez udziału publiczności zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi GIS
 

 

17. Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 23:00 .

 

 

18. Zakończenie:

Zakończenie połączone z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę 23:05 na Stadionie Miejskim ul. Bema 23/29.

 

19. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.
Copyright nocnadycha.com