Regulamin

1 lutego 2017

 Nocna Dycha Kopernika

R E G U L A M I N

Dystans 5 km, 10 km, Nordic Walking

 

                                       

 1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński

 1. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń

e-mail:  biuro@nocnadycha.com, oplaty@nocnadycha.com

Partnerzy:

Urząd Miasta Torunia

 1. Biuro zawodów:

18 czerwiec 2022 roku znajdować się będzie w Galerii Atrium Copernicus ul.Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń

Godziny otwarcia biura:

 • 18 czerwca 2022 od 13.00 do 21.00.
 1. Termin i miejsce:

Termin: Termin: 18 czerwca 2022 r.

 1. Start 5km : godz. 21.40 – start – Bulwar Filadelfijski –
  Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
  Limit czasu wynosi 40 minut.
  Zamknięcie mety nastąpi o godz. 22:10.
  5 km Nordic Walking limit czasu 55 minut.
  Dekoracja 5 km 22.30
 2. Start 10 km : godz. 21:30 – start – Galeria Copernicus
  Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
  Limit czasu wynosi 1.20 minut.
  Zamknięcie mety nastąpi o godz. 21:40.
  Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29 87 Toruń.
 3. Wspólna dekoracja  osób startujących na 10 km – 22.40 
 1. Trasa biegu:

Trasa biegu 5 km i 10 km – zamieszczona będzie wkrótce.

 1. Uczestnictwo:
 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie).
 • Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które uiściły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej. Bieg odbędzie się bez udziału publiczności, a osoby                    z obsługi technicznej posiadać będą identyfikatory oraz maseczki. 
 1. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Nocnej Dychy Kopernika. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów. 

 1. Zgłoszenia do biegu:
 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.nocnadycha.com/rejestracja
 • W dniu biegu w biurze zawodów – limit 50 miejsc.
 1. Weryfikacja:

W biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.nocnadycha.com W biurze zawodów obowiązywać będzie noszenie maseczek. 

 1. Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Klasyfikacje – Nocna Dycha :

 • mężczyzn I-III 
 • kobiet I-III 
 • w grupach wiekowych (nagrodzone I miejsce
  •  K i M 15: 15 – 17 lat,
  •  K i M 18: 18 – 24 lat,
  •  K i M 25: 25 – 29 lat,
  •  K i M 30: 30 – 34 lat,
  •  K i M 35: 35 – 39 lat,
  •  K i M 40: 40 – 44 lat,
  •  K i M 45: 45 – 49 lat,
  •  K i M 50: 50 – 54 lat,
  •  K i M 55: 55 – 59 lat,
  •  K i M 60: 60 – 64 lat,
  •  K i M 65: 65 – 69 lat,
  •  K i M 70: 70 i więcej lat.

W tym roku zapraszamy do udziału w nowej formule Mistrzostw Miasta Torunia organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Run Toruń. W Mistrzostwach Miasta Torunia  prowadzona będzie klasyfikacja kobiet   i mężczyzn (I-III), a  udział w niej mogą wziąć tylko te osoby, które pobiegną w dwóch biegach : 

Run Toruń – 

Nocna Dycha Kopernika –  

Organizatorzy będą brali pod uwagę sumę najkrótszych  czasów z tych dwóch imprez biegowych. Uroczysta dekoracja najszybszych Torunian odbędzie się  w dniu 18 czerwca 2022 r..  

 Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej kobiet, mężczyzn oraz w innych mistrzostwach – nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

Uwaga! Wprowadzamy nową klasyfikację organizowaną  w podziękowaniu dla Służb Medycznych! Mistrzostwa Służb Medycznych Nocnej Dychy dla Medyka  na dystansach  5 km i 10 km. 

Wszystkie osoby, które pracują w służbach medycznych  tj. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni  itp. mogą zgłosić się w tej nowej kategorii biegowej. Prowadzona będzie klasyfikacja open – nagrodzone pucharem zostanie miejsce: I,II i III.

Zgłoszenie należy dokonać również poprzez naszą stronę lub edycję swojego profilu na www.nocnadycha.com

Drużynowe Mistrzostwa Nocnej Dychy Kopernika na 10 km.

Do klasyfikacji drużynowej mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.

Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Maksymalnie do danej drużyny można zgłosić 6 zawodników biegnących na dystansie 10 km.

Wynik końcowy stanowi suma 4 najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.

Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.

Warunkiem zgłoszenia drużyny jest opłacony start wszystkich jej zawodników.

Drużynę prosimy zgłaszać poprzez  formularz zgłoszenia drużyny.

Nocna Piątka Kopernika 5 km

Prowadzona będzie klasyfikacja:

 • mężczyzn i kobiet (I-III)
 • w grupach wiekowych (nagrodzone zostaną I miejsca w każdej kat. wiekowej)
  • K i M 15: 15 – 17 lat,
  • K i M 18: 18 – 24 lat,
  • K i M 25: 25 – 29 lat,
  • K i M 30: 30 – 34 lat,
  • K i M 35: 35 – 39 lat,
  • K i M 40: 40 – 44 lat,
  • K i M 45: 45 – 49 lat,
  • K i M 50: 50 – 54 lat,
  • K i M 55: 55 – 59 lat,
  • K i M 60: 60 – 64 lat,
  • K i M 65: 65 – 69 lat,
  • K i M 70: 70 i więcej lat

5km Nordic Walking. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna .

Limit czasu 55 minut.

 1. Opłata startowa:

Wysokości opłat: 

kolejność zapisów * :5 km, NW – cena10 km – cena 
1- 5039 zł 49 zł
51-7049 zł59 zł
71- 20055 zł 65 zł
201- 40076 zł85 zł
401-60079 zł 89 zł
601- 80085 zł95 zł
w biurze zawodów120 zł *120 zł *

  *pod warunkiem, że limit nie zostanie wyczerpany 

Płatności tylko online.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

*Kolejność zapisów liczona jest według zawodników ze statusem “opłacony”.                      W przypadku niedokonania płatności cena może ulec zmianie ze względu na zmianę progu zarejestrowanych i opłaconych zawodników.

 

 1. Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • numer startowy z przyklejonym chipem
 • agrafki
 • giftpac z piernikami
 • sok

Na mecie toruńskie pierniki, napój lub herbata (produkty te będą wydawane na podstawie numerów startowych).

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy ceramiczny medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nie odebrane w dniu 18 czerwca 2022 r. nie będą  rozsyłane w późniejszym terminie.

 1. Nagrody:

Każdy zwycięzca w swojej kategorii dostanie pamiątkowy puchar za miejsca I-III, zaś                   w klasyfikacji wiekowej puchary dostaną zwycięzcy za pierwsze miejsca, a nagrody rzeczowe przyznawane będą w zależności od pozyskania sponsorów.

 1. Depozyt:

Organizator zapewnia depozyt w podstawionym autobusie na terenie Galerii Copernicus. 

 1. Punkty odświeżania i kontrolne:

Punkt odświeżania wyposażony w wodę lub ewentualne artykuły odżywcze znajdować się będzie na 5 km i na mecie. Woda podawana będzie w kubkach biodegradowalnych.

 1. Bezpieczeństwo:

Bieg ubezpieczony jest na zasadach ogólnych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania dokumentu, że biegnie na swoją odpowiedzialność oraz, że zapoznał się                       z regulaminem. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu bądź do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia lub prognozy wystąpienia siły wyższej ogłoszonej przez inne instytucje, a wpisowe zostanie przepisane na następną edycję biegu w 2023 r.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 

W biurze zawodów i na stadionie znajdować się będą środki odkażania rąk. Zabrania się wyrzucania masek w czasie biegu na trasie zawodów.

Zawody odbywać się będą bez udziału publiczności zgodnie z rozporządzeniem                               i wytycznymi GIS 

 1. Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 21:40. 

 1. Zakończenie:

Zakończenie połączone z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę 23.20 na Stadionie Miejskim ul. Bema 23/29. 

 1. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu. 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu

Rafał Flis

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.