Dystans 5km

13 marca 2018

Nocna Piątka Kopernika.

 

 

R E G U L A M I N 

 

1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail: biuro@nocnadycha.com, oplaty@nocnadycha.com

Partnerzy:

 • Kopernik SA. Fabryka Cukiernicza
 • Urząd Miasta Torunia

 

2. Biuro zawodów:

11  sierpnia 2018 biuro zawodów znajdować się będzie w siedzibie AJ Motors Dealer Volkswagen ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń

Godziny otwarcia biura:

 • 11 sierpnia 2018 od 12.00 do 22.00

 

3. Termin i miejsce:

Termin: 11 sierpnia 2018 r.

Start: godz. 22:45, skrzyżowanie ul. Adama Mickiewicza i ul. Stanisława Moniuszki

Meta: Przystań Toruń -zachodniej część Bulwaru Filadelfijskiego 

Limit czasu wynosi 45 min. Zamknięcie mety nastąpi o godz. 23:45.

 

4. Trasa biegu:

Trasa biegu liczy 5 km i jest oznakowana co 1km. Szczegółowy jej opis zostanie, opublikowany w zakładce trasa biegu.

Trasa posiada atest

5. Uczestnictwo:

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które uiściły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej.

 

 

6. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Nocna Dycha Kopernika. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

 

7. Zgłoszenia do biegu:

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.nocnadycha.com/rejestracja
 • W dniach 11 sierpnia w biurze zawodów (patrz wyżej).

 

8. Weryfikacja:

11 sierpnia 2018 r. w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.nocnadycha.com)

 

 

9. Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna (open) mężczyzn i kobiet.

 

10. Opłata startowa:

Wysokości opłat:

– Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku       49 zł
– Od 1 maja do 31 maja 2018 roku      59 zł              

– Od 1 czerwca do 31 lipca 2018 roku     69 zł   

– Od 1 do 11 sierpnia 2018 roku                 79 zł                   

O dacie wniesienia opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu, prosimy więc o unikanie wysyłania pieniędzy na przełomie miesięcy.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński

ul. Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

nr konta: 56 9511 0000 0000 0243 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podawanie przynajmniej: Imienia, Nazwiska, Nazwy Biegu (może być jej skrót) i Adresu (na wypadek wielu osób o tych samych imionach i nazwiskach) Organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje jedynie możliwość cesji na osobę trzecią (do 1 sierpnia 2018 r.).

W przypadku braku płatności do 31.07.2018 r. organizator nie gwarantuje koszulki w pakiecie. 

11. Pakiet startowy:

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • Pamiątkowa koszulka,
 • Numer startowy z przyklejonym chipem,
 • Agrafki,
 • giftpack z piernikami,
 • sok 
 • Na mecie : Toruńskie pierniki, napój, lub herbata (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy ceramiczny medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.
Pakiety startowe nieodebrane w dniu 11.08.2018r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 

Rozmiary koszulek – krój UNI – SEX

 SMLXLXXLXXXL
Szerokość48 cm51 cm54 cm57 cm60 cm63 cm
Długość69 cm71 cm72 cm73 cm74 cm75 cm

 

12. Nagrody:

Każdy zawodnik, który ukończy Nocną Piątkę Kopernika otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej (open) i klasyfikacji kobiet otrzymają pamiątkowe puchary.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach w zależności od pozyskania sponsorów. Szczegółowe informacje o nagrodach zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

13. Punkty odświeżania i kontrolne:

Punkt odświeżania wyposażony w wodę i inne artykuły odżywcze znajdować się będzie na mecie.

 

14. Bezpieczeństwo:

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

 

15. Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 23.00 w biurze biegu.

 

16. Zakończenie:

Zakończenie połączone z dekoracją zwycięzców przewidziane jest ok godz. 00;05 na Bulwarze Filadelfijskim.

 

17. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

Zobacz również

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.
Copyright nocnadycha.com