Dystans 5km

13 marca 2018

Nocna Piątka Kopernika.

 

 

R E G U L A M I N 

 

1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail: biuro@nocnadycha.com, oplaty@nocnadycha.com

Partnerzy:

 • Kopernik SA. Fabryka Cukiernicza
 • Urząd Miasta Torunia

 

2. Biuro zawodów:

10  sierpnia 2019 biuro zawodów znajdować się będzie w Centrum Handlowym Atrium Copernicus ul. Żółkiewskiego 15.

Godziny otwarcia biura:

 • 10 sierpnia 2019 od 12.00 do 21.30

 

3. Termin i miejsce:

Termin: 10 sierpnia 2019 r.

Start: godz. 22:10, Przystań AZS – ul. ks. Jerzego Popiełuszki

Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29, 87-120 Toruń

 

Limit czasu wynosi 45 min. Zamknięcie mety nastąpi o godz. 22:55.

 

4. Trasa biegu:

Trasa biegu liczy 5 km i jest oznakowana co 1km. Szczegółowy jej opis zostanie, opublikowany w zakładce trasa biegu.

Trasa posiada atest

5. Uczestnictwo:

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które uiściły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej.

 

 

6. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Nocna Dycha Kopernika. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

 

7. Zgłoszenia do biegu:

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.nocnadycha.com/rejestracja
 • W dniach 10  sierpnia w biurze zawodów (patrz wyżej).

 

8. Weryfikacja:

10 sierpnia 2019 r. w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.nocnadycha.com)

 

 

9. Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja:

-mężczyzn i kobiet (I-III)

-w grupach wiekowych (nagrodzone zostaną I mijsca w każdej kat. wiekowej)

 • o K i M 15: 15 – 17 lat,
 • o K i M 18: 18 – 24 lat,
 • o K i M 25: 25 – 29 lat,
 • o K i M 30: 30 – 34 lat,
 • o K i M 35: 35 – 39 lat,
 • o K i M 40: 40 – 44 lat,
 • o K i M 45: 45 – 49 lat,
 • o K i M 50: 50 – 54 lat,
 • o K i M 55: 55 – 59 lat,
 • o K i M 60: 60 – 64 lat,
 • o K i M 65: 65 – 69 lat,
 • o K i M 70: 70 i więcej lat

 

 

10. Opłata startowa:

Wysokości opłat:

– Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku  59      zł
– Od 1 maja do 31 maja 2019 roku      69 zł              

– Od 1 czerwca do  10 sierpnia 2019 roku     79 zł   

              

O dacie wniesienia opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu, prosimy więc o unikanie wysyłania pieniędzy na przełomie miesięcy.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński

ul. Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

nr konta: 56 9511 0000 0000 0243 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podawanie przynajmniej: Imienia, Nazwiska, Nazwy Biegu (może być jej skrót) i Adresu (na wypadek wielu osób o tych samych imionach i nazwiskach) Organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje jedynie możliwość cesji na osobę trzecią (do 1 sierpnia 2019 r.).

W przypadku braku płatności do 31.07.2019 r. organizator nie gwarantuje koszulki w pakiecie. 

11. Pakiet startowy:

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • Sportowa czapka z daszkiem
 • Numer startowy z przyklejonym chipem,
 • Agrafki,
 • giftpack z piernikami,
 • sok 
 • Na mecie : Toruńskie pierniki, napój, lub herbata (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).
 • Dodatkowo pakiet startowy można uzupełnić o sportową koszulkę (Koszulki można zakupić tylko do 26 lipca 2019r.)

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy ceramiczny medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.
Pakiety startowe nieodebrane w dniu 10.08.2019r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Koszulki można zakupić tylko do 26 lipca 2019r.

Rozmiary koszulek –koszulka męska:

  S M L XL XXL
Szerokość 48 cm 51 cm 54 cm 57 cm 60 cm
Długość 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm

 

Rozmiar koszulek – koszulka damska :

  S M L XL XXL
Szerokość 41,5 cm 44,5 cm 47,5  cm 50,5 cm 53,5
Długość 62 cm 64 cm  66 cm 68 cm 70 cm 

12. Nagrody:

Każdy zawodnik, który ukończy Nocną Piątkę Kopernika otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Zdobywcy miejsc I-III w  klasyfikacji kobiet otrzymają pamiątkowe puchary.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach w zależności od pozyskania sponsorów. Szczegółowe informacje o nagrodach zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

 

13. Punkty odświeżania i kontrolne:

Punkt odświeżania wyposażony w wodę i inne artykuły odżywcze znajdować się będzie na mecie.

 

14. Bezpieczeństwo:

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

 

15. Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 23.00 w biurze biegu.

 

16. Zakończenie:

Zakończenie połączone z dekoracją zwycięzców przewidziane jest ok godz. 23;05 na Stadionie Miejskim ul. Bema 23/29 .

 

17. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

Zobacz również

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.
Copyright nocnadycha.com