Dystans 10km

13 marca 2018

Nocna Dycha Kopernika.

 

R E G U L A M I N

 

1. Organizatorzy i partnerzy:

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński
ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń
tel. 56 471 38 29
e-mail:  biuro@nocnadycha.com, oplaty@nocnadycha.com

Partnerzy:

 • Urząd Miasta Torunia
 • Kopernik SA. Fabryka Cukiernicza

 

 

2. Biuro zawodów:

10 sierpnia biuro zawodów znajdować się będzie w Centrum Handlowym Atrium Copernicus ul. Żółkiewskiego 15 .

Godziny otwarcia biura:

 • 10 sierpnia 2019 od 12.00 do 21.30

 

3. Termin i miejsce:

Termin: 10 sierpnia 2019 r.

Start: godz. 22:00, parking przed Centrum Handlowym Atrium Copernicus ul. Żółkiewskiego 15 

Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29, 87-120 Toruń

Limit czasu wynosi 1h 30 minut. Zamknięcie mety nastąpi o godz. 23:30.

 

4. Trasa biegu:

Trasa biegu liczy 10 km i jest oznakowana co 1km. Szczegółowy jej opis zostanie opublikowany w zakładce trasa biegu.

 

5. Uczestnictwo:

 • Bieg jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które uiściły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej.

 

 

6. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w czasie Nocnej Dychy Kopernika. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

 

7. Zgłoszenia do biegu:

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.nocnadycha.com/rejestracja
 • W dniu 10 sierpnia w biurze zawodów .

 

8. Weryfikacja:

10 sierpnia 2019 r. w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.nocnadycha.com)

 

 

9. Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja  kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych (wg roczników urodzenia):

Klasyfikacje – Nocna Dycha Kopernika:

 • mężczyzn I-III 
 • kobiet I-III 
 • w grupach wiekowych (nagradzane I miejsce) 
  • o K i M 15: 15 – 17 lat,
  • o K i M 18: 18 – 24 lat,
  • o K i M 25: 25 – 29 lat,
  • o K i M 30: 30 – 34 lat,
  • o K i M 35: 35 – 39 lat,
  • o K i M 40: 40 – 44 lat,
  • o K i M 45: 45 – 49 lat,
  • o K i M 50: 50 – 54 lat,
  • o K i M 55: 55 – 59 lat,
  • o K i M 60: 60 – 64 lat,
  • o K i M 65: 65 – 69 lat,
  • o K i M 70: 70 i więcej lat.

W Mistrzostwach Miasta Torunia prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn (I-III). Udział mogą wziąć tylko osoby zameldowane na stałe w Toruniu.

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani niezależnie we wszystkich kategoriach, w których spełniają warunki uczestnictwa, za wyjątkiem kategorii wiekowych. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii generalnej nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

Mistrzostwa Służb Mundurowych Nocnej Dychy Kopernika na 10 km

Wszystkie osoby, które pracują w Służbach Mundurowych tj. siły zbrojne,straż graniczna,straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne mogą zgłosić się do dodatkowej kategorii biegowej.

Prowadzona będzie klasyfikacja open – nagrodzone pucharem zostanie miejsce: I,II i III.
Zgłoszenie należy dokonać również poprzez naszą stronę lub edycje swojego profilu na www.nocnadycha.com

Drużynowe Mistrzostwa Nocnej Dychy Kopernika na 10 km.

Do klasyfikacji drużynowej mogą się zgłaszać drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, a także grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
Drużyna liczy minimum 4 osoby, w tym co najmniej jedną kobietę. Maksymalnie do danej drużyny można zgłosić 6 zawodników biegnących na dystansie 10 km.
Wynik końcowy stanowi suma 4 najlepszych czasów netto uzyskanych przez członków drużyny, w tym minimum jednej kobiety. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników z danej drużyny lub biegu nie ukończy żadna kobieta wchodząca w skład danej drużyny, drużyna nie będzie klasyfikowana.
Każda drużyna posiada kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakt z organizatorami biegu.
Warunkiem zgłoszenia drużyny jest opłacony start wszystkich jej zawodników. Drużynę należy zgłosić poprzez formularz umieszczony na naszej stronie : www.nocnadycha.com w zakładce „zapisz się” lub edytować swój profil w przypadku wcześniejszego zapisania się na bieg.

 

10. Opłata startowa:

Wysokości opłat:

– Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku 69   zł
– Od 1 maja do 31 maja 2019 roku    79 zł
– Od 1 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku     89 zł
                          

O dacie wniesienia opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu, prosimy więc o unikanie wysyłania pieniędzy na przełomie miesięcy.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński

ul. Mickiewicza 142/4 87-100 Toruń

nr konta: 56 9511 0000 0000 0243 2000 0010

W tytule przelewu prosimy o podawanie przynajmniej: Imienia, Nazwiska, Nazwy Biegu (może być jej skrót) i Adresu (na wypadek wielu osób o tych samych imionach i nazwiskach) Organizator nie zwraca opłaty startowej. Istnieje jedynie możliwość cesji na osobę trzecią (do 1 sierpnia 2019 r.).

W przypadku braku płatności do 31.07.2019 r. organizator nie gwarantuje koszulki w pakiecie. 

11. Pakiet startowy

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • Sportowa czapka z daszkiem 
 • Numer startowy z przyklejonym chipem,
 • Agrafki,
 • giftpac z piernikami,
 • sok
 • Na mecie Toruńskie pierniki, napój, lub herbata (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).
 • opcjonalnie koszulka techniczna (dodatkowa opłata 20 zł).Koszulki można zakupić tylko do 26 lipca 2019r.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy ceramiczny medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nieodebrane w dniu 11.08.2019 r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Koszulki można zakupić tylko do 26 lipca 2019r.

Rozmiary koszulek – koszulka męska:

  S M L XL XXL
Szerokość 48 cm 51 cm 54 cm 57 cm 60 cm
Długość 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm

Rozmiary koszulek – koszulka damska:

  S M L XL XXL
Szerokość 41,5 cm 44,5 cm 47,5 cm 50,5 cm 53,5 cm
Długość 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 

12. Nagrody:

Nagrody pieniężne lub rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów. Szczegółowe informacje o nagrodach zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

13. Transport depozytu:

Organizator zapewnia w dniu 10  sierpnia 2019 r. bezpłatny transport rzeczy zostawionych w depozycie spod Centrum Handlowego Atrium Copernicus na linię mety.

 

 

14. Punkty odświeżania i kontrolne:

Punkt odświeżania znajdować się będzie na trasie – 5 km oraz na mecie.

 

 

15. Bezpieczeństwo:

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

 

 

16. Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 23.00 w biurze biegu.

 

 

17. Zakończenie:

Zakończenie połączone z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę 23:05 na Stadionie Miejskim ul. Bema 23/29.

 

18. Trasa posiada ATEST

 

19. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu
Rafał Flis

Zobacz również

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.
Copyright nocnadycha.com