Ekologiczny Nordic Walking – 5 km

10 marca 2020

 

1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński

ul.Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń

e-mail:  biuro@nocnadycha.com, oplaty@nocnadycha.com
 

 

2. Partnerzy:

 • Urząd Miasta Torunia
 • Kopernik SA. Fabryka Cukiernicza

 

3. Biuro zawodów:

 11 lipca 2020 roku znajdować się będzie w Centrum Handlowym Atrium Copernicus ul. Żółkiewskiego 15.

Godziny otwarcia biura:

 • 11 lipca 2020 od 12.00 do 21.30. 

 

4.Termin i miejsce:

11 lipca 2020 r.

Start: godz. 22:10, Przystań AZS – ul. ks. Jerzego Popiełuszki

Meta: Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29  87-100 Toruń 

Limit czasu wynosi 70 min.

Zamknięcie mety nastąpi o godz. 23:20

 

5. Trasa :

Trasa  liczy 5 km i jest oznakowana co 1 km. 

Uczestnicy mogą się z nią zapoznać w zakładce trasa biegu. 

 

6.Uczestnictwo:

 • Festiwal jest otwarty dla wszystkich amatorów-biegaczy, którzy wypełnili formularz zgłoszenia udziału i uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie (lub podpiszą stosowne oświadczenie). Każda osoba uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.
 • W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które uiściły opłatę startową i mają przypięty numer startowy w widocznym miejscu.
 • Warunkiem otrzymania medalu na mecie jest przypięty na klatce piersiowej numer startowy imprezy biegowej.

 

 

7. Odpowiedzialność:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną przez uczestnika w . W zawodach mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

 

8. Zgłoszenia :

 • Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.nocnadycha.com/rejestracja
 • W dniu 11 lipca w biurze zawodów. 

 

9.Weryfikacja:

11 lipca 2020 r. w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej (jeżeli jej uiszczenie nie było widoczne na liście startowej na stronie www.nocnadycha.com) 

 

10.Klasyfikacja:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet.

 

11.Opłata startowa:

Wysokości opłat:

 

kolejność zapisów * :  5 km / Nordic Walking  10 km – cena 
1- 50 25 zł  35 zł
51-70 39 zł 49 zł
71- 200 49 zł  59 zł
201- 400 59 zł 69 zł
401-600 69 zł  79 zł
601- 800 79 zł 89 zł
801- 1200 89 zł 99 zł
w biurze zawodów 120 zł  120 zł 

   

  Płatności tylko online realizowane przez serwis dotpay.pl      

*Kolejność zapisów liczona jest według zawodników ze statusem “opłacony”. W przypadku niedokonania płatności cena może ulec zmianie ze względu na zmianę progu zarejestrowanych i opłaconych zawodników.
 

 

11.Pakiet startowy:

Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzyma w dniu biegu pakiet startowy, w którego skład wejdzie:

 • numer startowy z przyklejonym chipem
 • agrafki
 • giftpac z piernikami
 • sok

Na mecie Toruńskie pierniki, napój, lub herbata (produkty te będą wydawane na podstawie nadruków na numerach startowych).

Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy ceramiczny medal.

Aby odebrać pakiet startowy w biurze zawodów należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią należy okazać kserokopię dokumentu tożsamości tej osoby oraz jej pisemne upoważnienie, którego wzór będzie dostępny na stronie w zakładce przydatne informacje.

Pakiety startowe nieodebrane w dniu 11..07.2020r. nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

  

12. Punkty odświeżania i kontrolne:

Punkt odświeżania wyposażony w wodę i inne artykuły odżywcze znajdować się będzie na mecie.

 

13. Transport depozytu:

Organizator zapewnia w dniu 11  lipca 2020 r. bezpłatny transport rzeczy zostawionych w depozycie spod Centrum Handlowego Atrium Copernicus na linię mety.
 

14.Bezpieczeństwo:

Nocna Dycha ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania dokumentu, że biegnie na swoją odpowiedzialność oraz że zapoznał się z regulaminem. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu bądź do odwołania imprezy w przypadku wystąpienia lub prognozy wystąpienia siły wyższej ogłoszonej przez inne instytucje.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu). Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia. Przebywanie na mecie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Zabrania się poruszania się po trasie rowerem oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
  

15.Drzewko w pakiecie startowym :

Każdy opłacony uczestnik, otrzyma od nas w pakiecie sadzonkę drzewka z imiennym certyfikatem( certyfikat znajdować się będzie na odwrocie nr startowego). W dniu imprezy organizator zapewnia autobusy, które zawiozą chętnych uczestników na Barbarkę, w wyznaczonym miejscu będzie możliwość posadzenia swojego “biegowego” drzewka.
  

 

16.Protesty i uwagi:

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu zawodów najpóźniej do godziny 23.00 w biurze biegu.

 

 

17.Zakończenie:

Zakończenie połączone z dekoracją zwycięzców i losowaniem nagród przewidziane jest ok godz. 23:05 na Stadionie Miejskim ul. Bema 23/29.

 

18. Ostateczna interpretacja:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Za aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Maraton Toruński

Dyrektor Maratonu

Rafał Flis

Newsletter

Bądź na bieżąco korzystając z naszej subskrypcji. Wpisz swój adres e-mail, będziemy informowali Cię o wszystkich wydarzeniach.
Copyright nocnadycha.com